Para Birimi :

İptal ve İade Koşulları

İptal ve İade Koşulları

1) ALICI, sözleşme konusu hizmetin sağlanmasından on iki (12) saat öncesine kadar cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Transferspro.com'a faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, Transferspro.com takip eden on (10) gün içinde hizmet bedelini ALICI'ya iade eder.

2) ALICI, sözleşme konusu hizmetin sağlanmasından altı (12) saat önceye kadar hizmetin başlangıç ve bitiş yeri ile hizmet saatini değiştirme, erteleme hakkına sahiptir. Değişiklik hakkının kullanılması için bu süre içinde Transferspro.com'a telefonla veya canlı destek birimlerine iletmek kaydı ile bildirimde bulunulmuş olması,
değişiklik nedeniyle doğan ücret farkının destek birimi ile görüşülerek belirlenen yolla tahsilatının yapılması gerekir. Erteleme işlemi en fazla otuz (30) takvim günü sonrasına yapılabilir.

3) Yolcu tarafından önceden taşıma hizmeti için rezervasyonu yaptırılan ancak uçuş programlarındaki değişiklik nedeniyle oluşan durum veya operasyonel iptal ve / veya diğer gecikme durumlarını Transferspro A.Ş yetkilileri takip etmek ve taşıma hizmetini ilave bir bedel talep etmeksizin gerçekleştirmek için gerekli tüm tedbirleri zamanında almakla sorumludur. Bu kapsamda, uçuşun herhangi bir nedenle iptali halinde ise Yolcu transfer ücretini Transferspro A.Ş'a ödemişse, Transferspro A.Ş en geç 7 (yedi) gün içinde Yolcunun bildireceği banka hesabına transfer ücretinin tamamını iade edecektir.

4) Hizmete ait fatura, hizmetin gerçekleşmesi halinde düzenlenir. ALICI'ya sunulan seçenekler içerisinden ALICI'nın talep ettiği şekilde fatura teslimi gerçekleştirilir.

5) Fatura edilmiş hizmetlerin, ALICI'dan kaynaklı iptali veya aksamasına bağlı olarak oluşabilecek tam veya kısmi para iadelerinde KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Aksaklık veya iptal durumu Transferspro.com kaynaklı ise ödemenin tamamı ALICI hesabına geri iade edilir.

6) Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen hizmetlerde, Kampanya ve diğer yapılabilecek promosyon özellikli satışlarda İptal işlemi gerçekleştirilemez, ALICI cayma hakkını kullanamaz. Ancak otuz (30) takvim günü içerisinde kullanılmak üzere değişiklik kurallarına uygun olarak erteleme hakkını kullanabilir.

7) İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Transferspro.com'un yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

8) Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.